Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi sử dụng trang web game-cacuoc.top. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web game-cacuoc.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, đồ họa và mã nguồn, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có cấp phép cho chúng tôi.

Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, đăng tải, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ.

Bất kỳ vi phạm nào về quyền sở hữu trí tuệ sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Bảo mật và thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua việc bạn gửi cho chúng tôi qua các biểu mẫu trên trang web hoặc thông qua việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, phản hồi yêu cầu của bạn và nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Cam kết và trách nhiệm

Trang web game-cacuoc.top cung cấp các thông tin, dịch vụ và tài liệu chỉ cho mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng thông tin từ trang web này.

  • Chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin trên trang web này là chính xác, đầy đủ, tin cậy hoặc phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi nào trên trang web này, bao gồm cả việc mất dữ liệu hoặc thiệt hại gây ra cho hệ thống máy tính của bạn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc quảng cáo của bên thứ ba nào mà bạn có thể gặp trong quá trình sử dụng trang web này.